حداقل سیستم مورد نیاز:

OS: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Processor: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz or AMD Athlon X2 4800 
Memory: 2 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 9800M GTS 1024MB or ATI Radeon HD 5750/6670 1024MB
DirectX: Version 9.0c
Storage: 4 GB available space