حداقل سیستم مورد نیاز:

OS: Windows 7 (64-bit 
Processor: Dual-core 2 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 550 Ti, AMD Radeon HD 7750
Storage: 4 GB available space