* این نسخه تنها با چند کلیک ساده نصب میشود.
* این نسخه برای نصب آفلاین کرک شده است و نیازی به دانلود محتوای جدید ندارد!