توجه:

  • بازی Castle Clash بصورت آنلاین می باشد و برای اجرای آن حتما باید به اینترنت متصل باشید.