ویژگی های نسخه مود 1 و 2 :

مود 1 :
سکه بی نهایت
الماس بی نهایت
آنلاک بودن Secret Arena
آنلاک بودن Robo Shark
آنلاک بودن Kempy Lab

مود 2 :
سکه بی نهایت
الماس بی نهایت
آنلاک بودن Secret Arena
آنلاک بودن Robo Shark
آنلاک بودن Kempy Lab
حالت خون بی نهایت
حمله گسترده
Boost بی نهایت
Gold Rush همیشه