ویژگی های نسخه مود و مگامود

مود :

 • Souls نامحدود
 • سکه نامحدود
 • Ally Credit نامحدود
 • باز بودن شخصیت ها
 • خطای لایسنس حذف شده است
 • آنتی بان – برای جلوگیری از مسدو دشدن حساب بازی


مگامود :

 • Souls نامحدود
 • سکه نامحدود
 • Ally Credit نامحدود
 • سلامتی نامحدود
 • ریکاوری و قدرت دشمن صفر است
 • انرژی کارت ها بی نهایت است
 • مهارت زیاد برای بازیکن
 • باز بودن شخصیت ها
 • خطای لایسنس حذف شده است
 • آنتی بان – برای جلوگیری از مسدو دشدن حساب بازی