ویژگی های بازی Kingdom Rush:

  • کیفیت بالا و کارتونی بازی
  • وجود راهنما برای ساخت برج ها و نمایش قابلیت ها و . . .
  • وجود سربازخانه های مختلف و امکان خرید و ارتقا سربازها
  • وجود برج های دفاعی مختلف و متنوع با قابلیت ارتقا
  • وجود دشمنان مختلف با قابلیت های منحصر به فرد