بازی بصورت آنلاین می باشد و برای اجرای آن حتما باید به اینترنت متصل باشید.