تغییرات اعمال شده در ورژن 3.50:

* ادامه دادن نبردها در سطوح جدید
* کشف AVATARS با ویژگی های جدید
* رفع مشکلات و بهبود گرافیک