توجه:

  1. بازی DomiNations اینترنتی و آنلاین است و برای اجرای آن حتما باید به اینترنت متصل باشید.
  2. نسخه آسیا توسط سازنده مخصوص کاربران قاره آسیا طراحی شده است و در آن کاربران آسیایی حضور دارند .