ویژگی های نسخه مود

  • آنلاک بودن .Double exp
  • حذف شدن تبلیغات بازی
  • آنلاک بودن Fast forward
  • تعداد زیادی پرستیژ