تفاوت نسخه ها در چیست؟

تفاوت ورژن پریمیوم و شرکتی در استفاده و مدیریت بهتر در شبکه می باشد. در نسخه شرکتی شما می توانید با نصب آن بر روی سیستم ها و تعیین دسترسی از طریق گروپ پلاسی در شبکه های تحت دامین مدیریت کاملی بر روی نرم افزار داشته باشید. همچنین نسخه شرکتی قابلیت ریموت همزمان چند کاربر و تعریف جلسه را به طور همزمان دارند.