راهنمای نصب

  1. اتصال سیستم از اینترنت را قطع کنید.
  2. فایل BLOCKHosts.bat را به صورت Run as Adminstrator اجرا کنید.
  3. نرم افزار را نصب کرده و سپس اجرا کنید.
  4. فایل Keygen.exe را از درون پوشه Keygen اجرا کرده و شماره سریالی تولید کنید.
  5. نرم افزار را با اطلاعات تولید شده توسط Keygen رجیستر کنید.
  6. در مسیر های زیر آپدیت نرم افزار را غیرفعال کنید.

-> File -> Options -> General -> Notify me when updates are available: NO
-> File -> Options -> General -> Enable online help: NO