نکته:

  • بهتر است هیچ اکانتی برای به اشتراک گذاری فایل های خود در وب سایت MindJet ایجاد نکنید.